0507 396 41 74

Genel İngilizce Kursu

 • Genel İngilizce Program İçeriği Nedir?
  • İDA Dil "Genel İngilizce” programları Avrupa Dil Portfolyosu uygunluğuna göre hazırlanmaktadır. Bu kapsamda A1 A2 B1 B2 C1 C2 düzeylerine uygun altı kurdan oluşan eğitim programları uygulanır.
   A1 Beginner (Başlangıç Kuru): İngilizce çok az bilgisi olan veya hiç İngilizce bilmeyenler içindir. Öğrenciler bu kurda yoğun bir şekilde gramer, yazma, konuşma, dinleme ve kelime bilgisi çalışmaları yaparlar. Bu kur sonunda öğrenciler yabancılarla basit konular üzerine konuşabilir ve basit cümle yapılarını okuyabilir ve yazabilirler.
   A2 Elementary (Temel Kur): Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir. Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzer temel sorular yoluyla iletişim kurabilir.
   B1 Pre-intermediate (Orta Öncesi Kur): Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir. Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir. Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir.
   B2 Intermediate (Orta Kur): Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir. Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir. Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir. Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir.
   C1 Upper-intermediate (Orta Üzeri Kur): Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir. Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan birisiyle iletişim kurabilir. Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir.
   C2 Advanced (İleri Düzey Kur): Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış, ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir. Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir. Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir.

 • Hangi Kurdan Başlamam Gerektiğine Nasıl Karar Vereceğim?
  • Kursiyerler, Genel İngilizce eğitimi düzeylerini gösteren güncel bir (son 6 ay) sertifikaya ya da hazırlık sınıf eğitimlerini gösteren bir transkripte (son 1 yıl) sahip oldukları takdirde başlamaları gereken kur düzeyine kendileri karar verebilirler. Aksi halde kursiyerler kursa başlamadan önce girecekleri seviye tespit sınav sonucuna göre en uygun seviyeye yerleştirilirler.

 • Eğitim Süresi ve Takvimi Nasıl?
  • Kursiyerler seviye tespitlerinin ardından uygun oldukları düzeyde 80 ders saatinden oluşan bir eğitim sürecine başlar. Eğitimler, gençler ve çalışan yetişkinlerin uygunluğun göre hafta içi akşam, hafta sonu sabah ve hafta sonu akşam saatlerinde haftada 8 saatten oluşan 10 haftalık normal ve haftada 16 saatten oluşan 5 haftalık yoğun eğitimler halinde yürütülür.

 • Hangi Kaynak Kitapları Kullanacağım?
  • İDA Dil Kursunda Genel İngilizce Kurları, dil eğitimi alanında dünyanın en köklü kuruluşlarından birisi olan BBC Pearson Yayıncılığın Ödüllü Genel İngilizce Yayınları olan "Speakout” serisi kullanılmaktadır.https://www.pearsonelt.com/catalogue/general-english/speakout.html

   Genel İngilizce Kursu

   Pearson-Speakout kitapları MyEnglishLab, ActiveTeach, Speakout Extrave diğer bir çok ücretsiz uygulamaları ile kursiyerlerin İngilizceyi gerçek bir İngilizce konuşma ortamı içerisinde öğrenmelerini, günlük hayatlarının her anına İngilizceyi yerleştirmelerini ve düzenli ödev kontrolü ile sorumluluklarını hatırlatmayı hedefler. Genel İngilizce kapsamında sağlanan tüm eğitim materyalleri öğrencilere ücretsiz olarak sunulur.

   Pearson Speakout yayınlarında yer alan;
   • Dil Bankaları, ek gramer referansları ve uygulamaları sunar. İçerikler açıkça açıklanmış ve iyi yapılandırılmış tablolar halinde sunulmuştur.
   • Fotoğraf bankaları, ilgi çekici görsellerle desteklenen harika kelime uygulamalarını sunar. Öğrenciler, bir kelimeyi bir görüntüyle ilişkilendirebildiğinde daha iyi ezberlerler.
   • İletişim bankaları, öğrencilere atayabileceğin rol oyunları ve senaryolar için harika fikirler verir. İletişim becerilerini eğlenceli ve oyunbaz bir şekilde uygulamak için mükemmel bir fırsattır.
   • Her birimin geri bildirim sayfaları, bölüme yönelik bir özet sağlar ve derste ele alınan ana dili gözden geçirir ve uygular.
   • Sesli yazılar, öğrencilerinizin hızlıca kendi kendine denetlemelerini ve kelimelerin nasıl hecelendiğini öğrenmelerini sağlar.

   Örnek Ünite

    

 • Kurs Öğretmenlerim Yabancı mı Yerli mi Olacak?
  • Öğretmenlerimizin tümü İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Dil Bilimi eğitimi almış olup alanlarında uzman ve hepsi seçkin üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezundur. Öğretmenlerimiz arasında ana dili İngilizce olan İrlandalı (native speaker) ve yabancı dil uzmanlığı İngilizce olan yerli öğretmenlerimiz mevcuttur. Yerli ve yabancı hocalarımız eğitim göreceğiniz kursun uygunluğuna göre kombine bir şekilde dersleri yürütür. İleri seviye kurlarda, native speaker öğretmenlerin ders saatleri fazlalaşır.

 • Bir Üst Kura Nasıl Geçiş Yapacağım?
  • Her kurda öğrenciler bir ara sınav ve bir final sınavı alırlar ve bu sınavlarda başarılı olan öğrenciler bir üst kura devam hakkı kazanırlar. Her kurda öğrenciler ilk beş haftanın sonunda bir ara sınav ve onuncu haftanın sonunda verilen bir final sınavı alırlar ve bu sınavların sonuçlarına göre bir üst düzeye devam etme hakkı kazanırlar. Sınavlara girmek zorunludur. Her iki sınav ortalamada %50 ağırlık taşır. Girilmeyen sınavın notu sıfır olarak hesaplanır. Bir üst kura devam etmek için gerekli ortalamalar aşağıda belirtildiği gibidir:

   beginner (başlangıç), elementary (temel), pre-intermediate (orta öncesi):60
   intermediate (orta):65
   upper-intermediate (orta üzeri), advanced (ileri düzey):70

   Bu ortalamaların altında kalan ve bir üst kura devam edemeyecek öğrencilerimiz %20 indirimli kurs ücretiyle aynı kuru tekrarlayabilirler.

 • Kurs Takvimi
  •  Eylül /Aralık 2018 Dönemi Ders Programı

   Günler Ders saatleri Günlük saat* Ders Süresi Kurs süresi
   Hafta Sonu
   A Grupları
   10:00
   12:20
   3 ders saati 40 dakika 12 hafta  
   Hafta Sonu
   B Grupları
   13:00
   15:20
   3 ders saati 40 dakika 12 hafta
   Hafta İçi
   C Grupları 
   18:00
   20:20
   3 ders saati 40 dakika 12 hafta
   * Bir ders saati 40 dakika sürer. Öğrencilerin 10 dakikalık teneffüs arası mevcuttur.
   ** M.E.B. Sertifika Sınavı M.E.B. Tarafından gerçekleştirilir, 60 puan ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılarak M.E.B. Sertifikası almaya hak kazanır.
   *** Dersler İngilizce hazırlık eğitimi uzmanı yerli ve yabancı öğretmenler tarafından verilmektedir.

Genel İngilizce Kurs Kampanyaları