0507 396 41 74

Erasmus Sınavına Hazırlık

 • Erasmus Programı Nedir?
  • Erasmus programı, Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır. İsmini, değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan Hollandalı bilim adamı Erasmus’tan (1469–1536) almıştır.

 • Programın Amacı nedir?
  • Programın amacı Avrupa Birliği ülkeleriyle aday ülkelerin yüksek öğretim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik edip geliştirerek yükseköğretimde Avrupa boyutunu ön plana çıkarmaktır. Bu amaçla Erasmus programı kapsamında her yıl binlerce öğrenciye ve öğretim görevlisine eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurtdışında geçirme imkanı tanınmakta, bunun yanında ortak araştırma projeleri, yoğun programlar, müfredat geliştirme çalışmaları ve Avrupa çapında Tematik Ağların finansmanı sağlanmaktadır. Erasmus eylemi oluşturulurken hedefler arasında Avrupa’da yüksek öğrenimin kalitesini arttırmak, farklı kültürler ve yaşam biçimlerine karşı toleranslı yaklaşabilme becerisini geliştirmek ve dünyanın en rekabetçi ekonomileri arasında Birlik olarak yer alabilmek için küreselleşme sürecinde istihdam piyasasının niteliklerine uygun eleman yetiştirebilmek amaçlanmıştır.

 • Erasmus Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Gereken Asgari Şartlar
  • Erasmus değişim programına katılmak isteyen Türk öğrencilerin sahip olması gereken asgari şartlar aşağıdaki gibidir:
   • Öğrenciprogramakatılacağı dönemde üniversitenin lisans/yüksek lisans/doktora programınınen az 1 yıllıkdönemini tamamlamış olmalıdır. (hazırlık dönemi dikkate alınmaz).
   • Öğrencinin başvurduğu tarihten önceki yarıyıl/yıl sonu itibariyle kümülatif akademik not ortalamasının en az2,5/4 ya da 75/100olması gerekmektedir. Not ortalaması daha düşük (60-74/100) olan öğrenciler ise kontenjanın doldurulamaması halinde değerlendirmeye alınır.Öğrenci, üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında bağlı olduğu bölüme / programa başvuruda bulunmalıdır.
   • öğrencinin üniversite tarafından yapılacak olanyabancı dil sınavına girmesi ve geçerli not (70/100) alması gerekmektedir. Gidilecek olan üniversitenin öğretim dilinin yaygın olarak konuşulan dillerden birinde olmaması ve/veya üniversite tarafından bu dillerde yabancı dil sınavı yapılamaması durumunda, öğrencinin söz konusu dili programı takip edebilecek düzeyde (intermediate) bildiğini gideceği yarıyıl/yıldan önce kurs katılım sertifikası ya da Erasmus Yoğun Dil Kursu’nakabul edildiklerine dair alacakları belge ile belgelendirmesi gerekmektedir.
   • Komite, başvuruları değerlendirirken ağırlıklı puanlama sistemine göre aşağıdaki değerlendirme ölçütlerini uygular:
   • Akademik başarı düzeyi : %50 / Dil seviyesi: %50

 • İDA Dil İle Erasmus Sınavına Hazırlık
  • Erasmus Sınavı tüm üniversitelerde bir takım farklılıklar göstermesine rağmen genel anlamda 4 bölümden oluşmaktadır. (Reading-Writing-Listening-Speaking). Erasmus programına dahil olmak isteyen adaylardan bu dört alanda başarı sağlamaları beklenir. Bir çok üniversitenin sınav tarzları hakkında bilgisi ve tecrübesi bulunan İDA Dil ile Erasmus sınavını başarabilirsiniz. Çok çeşitli kaynaklar eşliğinde, birebir özel ders seçeneği ile sınava kısa zaman içerisinde etkili bir şekilde hazırlanabilirsiniz.